สุนัขชิวาวา (Chihuahua)

           สุนัขชิวาว่า (Chihuahua) เป็นสุนัขขนาดเล็ก มีความคล่องแคล่วว่องไว ปราดเปรียว และน้ำหนักตัว โตเต็มที่ไม่เกิน 2.52.7 กิโลกรัม น้องชิจะสูงคืบกว่าๆ หรือประมาณ 1620 เซนติเมตร เป็นสุนัขในกลุ่ม TOY น้องชินั้นจะมีทั้งชนิดขนสั้นและขนยาว เราจะมาแนะนำลักษณะประจำพันธุ์ของสุนัขพันธุ์ชิวาวา ต่อไปนี้จะเป็นมาตรฐานที่ได้ถูกกำหนดขึ้นโดยสมาคมสุนัขพันธุ์ชิวาวาแห่งอเมริกา (AKC) เมื่อวันที่ 14 เมษายน ค.ศ. 1942  สุนัขชิวาวาทั้งหมดมีประมาณ 2 สายพันธุ์  แตกต่างกันตรงลักษณะของขน คือชิวาว่าขนสั้นและชิวาว่าขนยาวนั่นเอง

 ประวัติของสุนัขชิวาวา

                 เมื่อสมัยราวๆ ต้นศตวรรษที่ 19 เคยมีอาณาจักรชื่อ Toltecs (ในปัจจุบันเป็นประเทศเม็กซิโก) อาณาจักรนี้รุ่งเรืองอยู่นานนับ 100 ปี มีอารยธรรมและความเจริญต่างๆ มากมาย หนึ่งในนั้นคือการสร้างสุนัขพันธุ์ Techichi โดยสุนัขจะมีขนาดเล็ก แต่กระดูกใหญ่ ขนยาวลักษณะเด่นพิเศษคือเป็นสุนัขที่เงียบ ถือกันว่า Techichi เป็นสุนัขพื้นเมืองในแถบอเมริกากลาง
                 และที่สำคัญคือ เป็นต้นกำเนิด ชิวาว่า ในปัจจุบัน หลักฐานชิ้นสำคัญที่ยืนยันว่า Techichi เป็นสุนัขตั้งแต่สมัย Toltecs คือรูปแกะสลักสุนัขบนหินเป็นรูปของสุนัขที่มีลักษณะใกล้เคียงกับชิวาวาใน ปัจจุบัน รูปแกะสลักนี้ปัจจุบันอยู่ที่ Monastery of Auejotzingo ตั้งอยู่ที่ประเทศเม็กซิโก หลังจากอาณาจักร Toltecs ล่มสลายหายไป ก็ถึงคราวเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักร Aztec ซึ่งเกิดขึ้นในบริเวณเดียวกับ Toltecs จึงทำให้มีผู้ค้นพบเศษซากโบราณวัตถุอยู่เสมอ และมักจะเจอหลักฐานเก่าแก่เกี่ยวกับต้นตระกูลสายพันธุ์ของชิวาวาอยู่เสมอ ซึ่งเจอครั้งแรกในปี ค.ศ.1850 ที่โบราณสถานใกล้กับ Casas Grandes โดยเชื่อกันว่าที่แห่งนี้เคยเป็นวังของพระจักรพรรดิ Motezuma ที่ 1 แห่ง "Aztec" จึงทำให้มีเรื่องราวว่ากันว่า อาณาจักร Aztec ร่ำรวยมาก พระจักรพรรดิ Montezuma ทรงเลี้ยงชิวาวาไว้ในวัง จึงทำให้พวกชนชั้นสูงนิยมเลี้ยงกันมาก  ในสมัยนั้นแม้แต่ชิวาว่าของเศรษฐียังเป็นที่ยกย่อง ส่วนตัวไหนที่มีสีน้ำเงินจะถือเป็นสุนัขศักดิ์สิทธิ์
นอกจากนี้นักโบราณมัก จะพบเจอซากชิวาวาถูกฝังอยู่ในหลุมศพเดียวกับคนอยู่ทั่วไปในเม็กซิโก อยู่เป็นประจำ จึงทำให้เชื่อกันว่า ประเทศเม็กซิโก น่าจะเป็นประเทศต้นกำเนิด"สุนัขพันธุ์ ชิวาว่า"
                ปัจจุบันชิวาว่าเป็นสุนัขที่ได้รับความนิยมมากในประเทศอเมริกา ชาวอเมริกันพัฒนาสายพันธุ์ชิวาว่าโดยย่อให้มีขนาดเล็กลง แต่ยังคงรูปร่าง สัดส่วน รวมทั้งลักษณะนิสัยเดิมไว้ครบถ้วน คือ ฉลาดเฉลียว กระตือรือร้น รักพวกพ้อง สนใจแต่พวกเดียวกัน โดยทั่วไปชาวอเมริกันนิยมเลี้ยงชิวาวาขนสั้นมากกว่าชิวาวาขนยาว แต่ในประเทศไทยมักจะชอบคนยาวมากกว่า

ลักษณะของสุนัขชิวาวา

ศีรษะ หัวกะโหลกมีลักษณะกลม แก้มของชิวาว่าค่อนข้างเล็ก คอ มีลักษณะกลมๆ สำหรับชิวาวาขนยาวบริเวณนี้จะมีขนมาก หน้าอกกว้าง จมูกค่อนข้างส้นมีหลายสีขึ้นอยู่กับสีของขน ตากลมโต ปากมีขนากเล็ก ขนของสุนัขชิวาวาชนิดขนสั้นขนค่อนข้างนุ่มและสั้นทั่วทั้งตัว ชนิดขนยาวบริเวณหู อก ลำตัว ขา มีขนยาว สีมีหลายสี เป็นสีเดียวทั่วตัว แต่อาจจะมี

วันที่ Post : 25-09-2557
 Tag

Log in

 
 
  สมัครสมาชิก
   สมาชิกล่าสุด

   แนะนำโรงพยาบาล