ปลาทอง (Goldfish)

ปลาทอง (Goldfish) เป็นปลาน้ำจืดที่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกับปลาตะเพียน (Cyprinidae) เป็นที่นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม เลี้ยงไว้ดูเล่นเพลิดเพลินตา และก็ยังเป็นปลาสวยงามที่นิยมเลี้ยงกันเป็นอันดับต้นๆ และนอกจากนี้ในแง่ของเศรษฐกิจ ปลาถูกถือเป็นสัตว์ที่ซื้อขายกันในตลาดสัตว์เลี้ยงที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย

 


 

กำเนิดปลาทอง (Goldfish)

เชื่อกันว่าปลาทองเป็นปลาสวยงามชนิดแรกที่มนุษย์เลี้ยง จากหลักฐานที่ปรากฏไม่ต่ำกว่า 2,000 ปีมาแล้ว เป็นรูปสลักปลาทองหลากหลายสีว่ายรวมกันอยู่ในบ่อที่ประเทศจีน ถือเป็นประเทศแรกที่เลี้ยงปลาทอง แต่ประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้พัฒนาสายพันธุ์ปลาทองให้มีความสวยงามและหลากหลายมาจนปัจจุบัน โดยเมืองแรกที่ทำการเลี้ยง คือ ซะไก ในจังหวัดโอซะกะ ในราวปี ค.ศ. 1502-ค.ศ. 1503 แต่กลายมาเป็นที่นิยมเมื่อเวลาต่อมาอีกราว 100 ปี ถึงขนาดมีร้านขายปลาทองเปิดกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งในประเทศไทยเราก็เห็นได้อย่างเช่นเจนว่าตามตลาดสัตว์เลี้ยงต่างๆ มีร้านปลาทองเยอะมากๆ

สายพันธุ์ปลาทอง

สายพันธุ์ปลาทองมีไม่ต่ำกว่า 100 สายพันธุ์ ซึ่งบางสายพันธุ์จนถึงปัจจุบันก็ได้หายสาบสูญไปตามกาลเวลาก็มี โดยสายพันธุ์แรกที่มีการเลี้ยงคือ ฮิฟุนะ ซึ่งมีรูปร่างเหมือนปลาทองดั้งเดิมในธรรมชาติ แต่ว่ามี ต่อมาก็ถูกพัฒนาจนกลายเป็นปลาทองที่มีหาง 3 แฉก และจากวาคิ้นก็ถูกพัฒนาจนกลายมาเป็นปลาทองหาง 4 แฉก จนในที่สุดก็กลายมาเป็นปลาทอง ริวกิ้นในที่สุด
นอกจากนี้แล้วสายพันธุ์ที่เรียกว่า มารุโกะ ก็เป็นบรรพบุรุษของปลาทองสายพันธุ์หัวสิงห์ต่างๆ และสายพันธุ์ ก็เป็นบรรพบุรุษของปลาทองสายพันธุ์ตาโปนต่างๆ

ปลาทองสามารถแบ่งออกตามลักษณะลำตัวได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1.กลุ่มที่มีลำตัวแบนยาว
มีลำตัวแบนออกข้าง และมีครีบหางเดี่ยว ยกเว้นวากิ้นซึ่งมีครีบหางคู่ ปลาในกลุ่มนี้มักจะว่ายน้ำได้รวดเร็ว ปราดเปรียว ทนทานต่อโรคต่างๆ และเจริญเติบโตได้เร็วกว่า
2.กลุ่มที่มีลำตัวกลมหรือรูปไข่
ถือเป็นกลุ่มที่มีจำนวนสายพันธุ์หลากหลายมากที่สุด ซึ่งเป็นกลุ่มที่ว่ายน้ำได้ไม่ดี อาจจะว่ายหัวตก มีลักษณะสำคัญที่ครีบ หัวและนัยน์ตาที่แตกต่างหลากหลายกัน โดยแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีครีบหลัง กับ กลุ่มที่ไม่มีครีบหลัง

สายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมเลี้ยง ได้แก่

-ปลาทองฮอลันดาปักกิ่ง จะมีลักษณะลำตัวเล็ก ตัวกลมสั้นป้อม หลังยกสูงเหมือนหลังอูฐ

-ปลาทองหัวสิงห์จีน (Lion head gold fish) หัวใหญ่มีวุ้นหนา   ลำตัวยาว

-ปลาทองสิงห์ดำหรือสิงห์สยาม (Telescope black moor) ที่มีลำตัวสีดำสนิทแม้กระทั่งครีบ

-ปลาทองตาลูกโป่ง (Buble eye gold fish) มีตาใหญ่   คล้ายลูกโป่ง

-ปลาทองเกร็ดแก้ว (Peal Scale Gold Fish) ที่ลำตัวป้อมสั้น ส่วนมากจะกลม เกล็ดจะหนานูนขึ้น

-ปลาทองออแรนด้า (Oranda) มีช่วงลำตัวยาว ครีบทุกครีบยาว

-ปลาทองริวกิ้น (Veiltail)ลำตัวป้อมสั้น ท้องใหญ่ หางยาวเป็นพวง ส่วนหัวสูง ลำตัวเป็นสีส้ม หรือส้มแดงปนขาว เวลาว่ายน้ำจะเป็นท่วงท่าที่ดูสง่างาม

 

วันที่ Post : 01-10-2557
 Tag

Log in

 
 
  สมัครสมาชิก
   สมาชิกล่าสุด

   แนะนำโรงพยาบาล